نیل داخل استخوانی سوپراکوندیلار S2 استوفیکس

دارای کاربری متعدد، مستحکم، نیل داخل استخوانی سوپراکوندیلار S2همه کاره برای تعداد کثیری از شکستگی‌های فمورال قابل استفاده بوده و در عمل‌های تعویض زانو کاربرد بالایی دارد.