نیل داخل استخوانی فمورال F2 استوفیکس

استوفیکس F2 بهترین خصوصیات مرتبط با طراحی‌های مدرن را برای تمامی تشخیصات نیلینگ فمورال به خود اختصاص داده است. F2 حاصل بیش از 10 سال تجربه در زمینه تولید نیل‌های فمورال می‌باشد. F2 با استفاده از ترکیب طراحی‌های ثابت شده نیل‌های فمورال و نیل بلند هیپ استوفیکس راه حل ساده تری را برای اکثریت شکستگی‌های فمورال ارائه کرده است.