پلاک DHS تکتونای استوفیکس

انتخابی موثر برای بیمارستان‌های شکستگی مشغول که با حوادث شکستگی‌های ران رو به رشدی مواجه می‌باشند. پلاک DHS استوفیکس با طراحی منحصر به فرد و زاویه های مختلف بسته شدن پیچ ها راه حلی مناسب و قابل اعتماد برای شکستگی‌های ران ارائه می‌دهد. ابزارآلات خلاقانه و پیچ‌های اتصال منحصر به فردی به کار گرفته شده تا بتواند توزیع تنش بسیار بالا و جایگذاری راحتر و کم تهاجمی را نسبت به مدل‌های دیگر فراهم نماید.